2007-2008

20 vuotta kuvataidepainotusta

METSÄSTÄ KAUPUNKIIN

Luonto tarjoaa inspiraatiota monenlaiseen kuvalliseen työskentelyyn. Koulumme lähellä on kaupunkimetsää ja merenrantaa, mutta samaan aikaan koulurakennusta ympäröivät kerrostalot ja urbaani ympäristö. Niinpä lukuvuoden teemaksi päätettiin valita Metsästä kaupunkiin.

Lähimetsässä

Elokuun aurinkoisena päivänä kahdeksasluokkalaiset havainnoivat koulun lähiluontoa  tehden liitupiirroksia.

 

Ihannemaisemia

8A- ja 9B-luokka maalasivat öljyväreillä ihannemaisemia. Millainen näkymä rauhoittaa mielen? Millaista maisemaa voisi pysähtyä katsomaan loputtoman pitkään?

 

Metsän tunnelmia

9A-luokka kuvasi metsän tunnelmia syväpainografiikan keinoin.

 

Metsän eläimiä

Metsän eläimiä muutti koulun käytäville, kun 8A-luokka ja 8DF-valinnaisryhmä tekivät ryhmätyönä paperimassaveistoksia.

 

Kaupunkinäkymiä

7A- ja 7B-luokkien kohopainotekniikalla tehtyjen grafiikan töiden aiheena olivat kaupunkinäkymät.

 

Kaupungin tunnelmia

Seitsemäsluokkalaisten akryylimaalauksissa tavoiteltiin kaupungin tunnelmia värien ja abstraktin ilmaisun keinoin.

 

Pakkaussuunnittelua

Aiemmin lukuvuonna maalatut metsä- tai kaupunkikuvat olivat lähtökohtana graafisen suunnittelun tehtävässä. Maalauksen värien ja kuvioiden pohjalta suunniteltiin niihin sopiva tuotepakkaus ja se toteutettiin kuvankäsittelyohjelmalla.

 

Taiteilijatornit

Yhdeksäsluokkalaiset opiskelivat taidehistoriaa ja erityisesti modernia taidetta tutkimalla yhden taiteilijan elämää ja tuotantoa. Jokainen teki kierrätyspahviputkesta taiteilijalle omistetun tornin. Esittelemällä oman tornin ja taiteilijan muille jaettiin tietoa ja otettiin modernin taide haltuun.

 

Jos olisin talo

8B-luokka pohti kaksipuolisissa arkkitehtuurimaalauksissa, millainen talo kuvastaa omaa persoonaa. Millainen on sen julkisivu, millainen se on sisältä? Olisiko talo kaupungissa vai maalla, yksin vai muiden talojen ympäröimänä, matala vai monikerroksinen, selkeä vai sokkeloinen?

Keski-Aasian taidetta Kiasmassa

9B-luokka vieraili Kiasmassa tutustumassa keskiaasialaiseen taiteeseen.

yhteistyötä eri oppiaineiden ja kulttuurilaitosten kanssa

Taide meille ja heti
Suomi toisena kielenä, kuvataide, Gallen-Kallelan museo

Kässää kuvista
tekstiilityö, kuvataide, Designmuseo

Kulttuurikurssi Se elää!
Annantalon taidekeskus, Taidemuseo Tennispalatsi

Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu
Meilahden Lions Club

Joulujuhla
ilmaisutaito, musiikki ja kuvataide

 

TAIDE MEILLE HETI, ”MINUN KIRJANI”

Koulumme 9. luokkien suomi toisena kielenä ja valinnaisen kuvataiteen ryhmät osallistuivat pilottihankkeeseen Taide meille heti. Se oli Valtion taidemuseon Taidemuseoalan kehittämisyksikön (Kehys) koordinoima koulujen ja kulttuurilaitosten yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli avata ovia monikulttuuriselle vuorovaikutukselle. Hankkeen ohjausryhmässä toimi opetusministeriön, Opetushallituksen, Valtion taidemuseon ja vapaan kulttuurikentän edustajia. Hankkeessa ohjattiin eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita nauttimaan taidemuseoiden tarjonnasta. Tavoitteina oli tukea maahanmuuttajanuoren yksilöllistä kehitystä ja kasvua, ehkäistä ulkopuolisuuden tunnetta ja syrjäytymistä, lisätä kulttuurista tietämystä ja oppia soveltamaan kuvataiteen tekniikoita omaan kuvailmaisuun.

Taide meille heti -projekteja toteutettiin eri puolilla Suomea. Niissä koulujen kieli- ja kulttuuriryhmät toimivat työparina kulttuuritoimijoiden kanssa. Hanke käynnistettiin osana Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta 2007, jota koordinoi Suomessa työministeriö.

 Yhteistyökumppanimme oli Akseli Gallen-Kallelan museo. Syksyn aikana oppilaat vierailivat museossa kahdesti ja museolehtori Minna Turtiainen piti oppitunteja koululla. Projektin aikana työstettiin oppilaiden omia tarinoita, jotka toteutettiin itse suunnitelluissa ja grafiikan keinoin kuvitetuissa ja painetuissa kirjoissa. Oppilaat pääsivät tutustumaan näyttelyntekoprosessiin suunnitellessaan Gallen-Kallelan museoon oman Minä kirjat -näyttelyä lehdistötilaisuuksineen ja avajaisohjelmineen. Myös oppilaiden perheet osallistuivat avajaisiin. Hanketta ohjasivat Taija Linnankivi ja Marita Brace.
Vuokkoja
Käsityön ja kuvataiteen aihekokonaisuuskurssi Kässää kuvista

Olimme tehneet hyvää yhteistyötä edellisenä lukuvuonna Designmuseon kanssa. Niinpä lukuvuonna 2007-2008 Kässää kuvista –kurssin lähtökohdaksi otettiin museon Vuokko Nurmeniemi –näyttely. Vierailimme Designmuseossa tutkien painokangaskuvioita, erityisesti kuvion volyymia suhteessa vaatteen kokoon. Vuoden aikana jokainen suunnitteli, painoi silkkipainotekniikalla, ompeli ja valokuvasi oman Jokatyttö –paidan kunnianosoituksena Vuokko Nurmesniemen suunnittelemalle Jokapoika –paidalle. Ensimmäisenä harjoitustyönä painettiin ja ommeltiin vauvanpaita. Näin tutkittiin kuvion suhdetta erikokoisiin pintoihin. Koko lukuvuoden kestäneestä projektista tehtiin oma prosessiportfolio.

Saimme jälleen työt esille Designmuseoon ja upeat puitteet muotinäytökselle. Sen kunniavieras oli itse Vuokko Nurmesniemi.

Kurssi aloitettiin yhteisellä suunnittelulla.

 
Se elää – animaation tekemisen meininki
kulttuurikurssi

8B-luokka osallistui kulttuurikurssille, jossa tutustuttiin animaatioelokuvan historiaan, sen keinoihin ja tehtiin omat animaatiot.

Kurssin aluksi tutustuttiin Taidemuseo Tennispalatsin Pixar-näytelyyn ja osallistuttiin työpajaan.

Hanna Laurinsalo ja Mark Ståhle ohjasivat koululla animaatiotyöpajan. Oppilaat tekivät pala-animaatioita, jotka perustuivat suomalaisiin sananlaskuihin.

Tästä, niin kuin aiemmistakin kulttuurikursseista tehtiin oma oppimisportfolio.


Rauha eri puolilla maailmaa

Seitsemäsluokkalaiset osallistuivat jälleen kansainväliseen Lions Clubin rauhanjulistekilpailuun.

Koulun parhaana julisteena palkittiin Saara Karhulan työ.

Tuhkimo – taideaineiden yhteistyötä

8. luokat tekivät lavasteita ja rekvisiittaa ilmaisutaidon ja musiikin kanssa yhteistyössä toteutettuun joulujuhlanäytelmään Tuhkimo.

 

pelitestaajina

Ryhmä vapaaehtoisia oppilaita 7C-, 8B- ja 8C-luokilta osallistui maaliskuussa koulumme entisen oppilaan Raisa Palasteen lopputyöprojektiin. Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla tehtävä tutkimus käsittelee nuorten identiteettiä ja kulutusta. Oppilaiden kanssa käytyjen keskustelujen ja kuvallisten ideoiden pohjalta on tarkoitus suunnitella samalle ikäryhmälle suunnattu elektroninen peli. Sen taustalla on mediakasvatuksellinen näkökulma ja peli voi toimia osana kuvataidekasvatusta.

Metsästä kaupunkiin – kuvataidepainotuksen 20-vuotisjuhlanäyttely