2004-2005

KUVATAITEEN OPISKELU ON PROSESSI

 

Meikun aikaa – koulun 60-vuotisjuhlat

Lukuvuonna 2004-2005 kuvataiteen opiskelu alkoi koulun 60-vuotisjuhien valmistelulla. Tehtävät suunniteltiin niin, että työskentely sujui A-puolen luokissa, joissa tunnit pidettiin ilmastointiremontin vuoksi. Oppilaat tutkivat sitä, kuinka aika näkyy koulun ympäristössä. Ulkona tehtyjen luonnosten pohjalta maalattiin Meilahden huviloita, 1950-luvun kerrostaloja ja Pikku Huopalahden postmoderneja maisemia. Samalla tutustuttiin kuvataiteen tyylikausiin. 60-vuotisjuhlien teema oli ”Meikun aikaaa”.

Maalausten lisäksi ympäri koulua levittäytyivät Meikun henget, suurikokoiset paperiveistokset. Idea niihin saatiin belgialaisen taiteilijan Horta van Hoyan esityksestä, jossa hän yleisön edessä muotoili paperista ihmishahmoja. Olimme sähköpostitse yhteydessä häneen ja saimme vinkin kierrätyspaperin käytöstä. Kiitos saomalehtipaperista Keski-Uusimaan painolle.

Veistokset olivat myös osa ilmaisutaidon esitystä.

Uudistetut opetustilat

Remontin yhteydessä kunnostettiin ja laajennettiin kuvataiteen opetustiloja. Saimme mm. uuden savityötilan ja pimiön.

 

Tärkeintä elämässä – yhteistyöprojekti Lea ja Pekka Kantosen sekä Taidemuseo Meilahden kanssa

Helmikuussa 2005 7B-luokka osallistui kolmepäiväiseen työpajaan, jonka lopputuloksena syntyi olohuoneinstallaatio osaksi Lea ja Pekka Kantosen Tärkeintä elämässä -näyttelyä. Tämä taiteilijapariskunta on asunut ja työskennellyt eri puolilla maailmaa toimien yhteisö- ja keskustelutaiteen uranuurtajana. Meilahden taidemuseossa 3.4.2005 asti ollut näyttely esitteli yli kymmenen vuotta jatkuneen yhteistyön tuloksia. Näistä viimeisimmän, olohuoneinstallaation, tekivät koulumme oppilaat. He kertoivat toisilleen omiin esineisiin liittyviä tarinoita. Sopivimmat valittiin kirjahyllyyn, joka muodosti installaation. Sitä suunniteltiin keskustellen, piirtäen, miellekarttoja tehden ja esineitä hyllyyn sommitellen.

Tärkeintä elämässä -työpajassa:

  • Tutustuttiin nykytaiteeseen, yhteisötaiteeseen, installaatioihin, taiteilijan työhön, näyttelyn pystyttämiseen, itseemme ja toisiimme.
  • Harjoiteltiin mallista piirtämistä, sommittelua, tilankäyttöä, värisommittelua ja dokumenttivalokuvausta.
  • Pohdittiin esineiden kulttuurisidonnaisuutta, tunnearvoa ja katseluarvoa, näyttöarvoa ja käyttöarvoa.
  • Lisättiin ryhmätyötaitoja, ryhmähenkeä, valmiuksia suulliseen ilmaisuun ja rohkeutta oman mielipiteen ilmaisuun.

 

Carnegie Art Awards Taidehallissa

9A-luokka tutustui joulukuussa 2004 näyttelyssä oppaan johdolla nykytaiteeseen ja koulussa itse työskennellen.

Näyttelyn pohjalta syvennyttiin abstraktiin kuvailmaisuun, tehtävänä akryylimaalaus “Abstrakti tila – mielen tila”.

 

Kulttuurikurssi Muotoa ja Muotia

Kulttuuriasiainkeskuksen järjestämillä kursseilla tarkastellaan elämän eri alueita ja ajan ilmiöitä taiteen näkökulmasta. Muotoa ja muotia -kurssilla 8B-luokka etsi taiteen, kitschin ja muodin rajoja. Luokka vieraili Taidemuseo Tennispalatsin Jeff Koons ja Designmuseon Art Deco –näyttelyissä. Ohjelmaan kuului myös museoiden työpajat, Paola Suhosen vierailu koululla ja elokuva Blow up. Tärkeä osa työskentelyä oli oma prosessiportfolio.

Paola Suhonen koululla 14.3.2005
Taideaineiden yhteistyötä

Syyslukukaudella ilmaisutaito, musiikki ja kuvataide tekivät kiinteää yhteistyötä 60-vuotisjuhlien puitteissa. Kevätlukukaudella toteutettiin musiikin ja kuvataiteen yhtenen sadeputkiprojekti. Siinä valmistettiin kierrätysmateriaalista, Eurokankaasta lahjoituksena saaduista pahviputkista, soittimia, jotka olivat myös taideteoksia. Sadeputkien maalauksiin saaatiin vaikutteita Indonesian ja Australian aboriginaalien taiteesta.

Sadeputket musiikintunnilla.

 

Kansainvälisiä vieraita

Hokkaidon yliopiston professorit tutustuivat taide- ja taitoaineiden yhteistyöhön, erityisesti kuvataiteen ja käsityön aihekokonaisuuskurssiin Kässää kuvista.

Tekstiilityön opettaja Eila Sannikka ja vieraat.

 

kevätnäyttely