2006-2007

KUVATAITEEN OPISKELU ON VUOROVAIKUTUSTA

museot ja kulttuurilaitokset oppimisympäristöinä ja oppilastöiden esittelijöinä

 

 

KULTTUURIN LAAJAKAISTA
kansalliset kulttuurilaitokset koulussa

Syyslukukaudella 2006 Meilahden yläaste osallistui pilottikouluna yhdeksän kansallisen kulttuurilaitoksen yhteistyönä tuotettuun valtakunnalliseen kulttuurikasvatushankkeeseen. Siinä olivat mukana Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Kansallismuseo, Kansallisooppera, Kansallisteatteri, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska Litteratursällskapet i Finland, Svenska Teatern ja Valtion taidemuseo (Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteenmuseo Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseo ja Kuvataiteen keskusarkisto). Hanke oli mukana Opetushallituksen luovuus- ja kulttuurikasvatushanke Lähteessä.

Hankkeen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuriperintöä, avata ovia ja herättää kiinnostusta taiteen, kulttuurin, tutkimuksen ja tiedon maailmaan. Sen avulla luotiin käytäntö koulujen, oppilaitosten ja kulttuurilaitosten yhteistyölle sekä tarjottiin mahdollisuus monipuolistaa oppimisympäristöjä ja –menetelmiä. Näin eheytettiin opetusta ja tarjottiin elämyksellistä oppimista. Tavoitteena oli saada oppilaat ymmärtämään, että kansalliset kulttuurilaitokset ovat koko kansan omaisuutta ja niiden käyttäminen on kaikkien oikeus.

Laitoksiin ja niiden toimintaan tutustuttiin lukemalla kansallisista kulttuurilaitoksista ja niiden historiasta kertovaa julkaisua, hankkeen tarjoaman verkko-oppimateriaalin avulla, vierailemalla Helsingissä sijaitsevissa laitoksissa ja tekemällä vierailuun liittyviä ennakko- ja jatkotehtäviä.

Hankkeeseen osallistui koulumme kuvataiteen, äidinkielen, ilmaisutaidon, musiikin, ruotsin ja historian oppilasryhmiä.

7B tutustui Ateneumin taidemuseoon, sen kehystämöön, puuverstaaseen ja Kuvataiteen keskusarkistoon.

 

KULTTUURIKURSSIT

Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurikurssit tukevat koulujen kulttuurikasvatusta ja edistävät osaltaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kulttuurikurssit on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetusryhmille. Oppilaille tarjotaan kulttuurielämyksiä aidoissa ympäristöissä ja kulttuurin ammattilaisten ohjauksessa esimerkiksi teatterissa, taidenäyttelyssä ja taidetyöpajoissa. Kurssien ohjelma suunnitellaan teemallisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin taiteen ja kulttuurin kautta voidaan tarkastella laajasti maailman ja elämän ilmiöitä.

Lukuvuonna 2006-2007 osallistuttiin useille kulttuurikursseille: Kiina-ilmiö (8B), Oma ja yhteinen maisema (8E), Tiskivuoroblues (7D).

Kiina-ilmiö

8B-luokka osallistui  kuvataidetunneilla Kiina-ilmiö kulttuurikurssille. Tutustuimme Kiinan historiaan, kulttuuriin, taiteeseen ja yhteiskuntaan. Ohjelmaan kuului mm. kiinalaisia elokuvia, Kaupunginteatterin Väärennetty morsian –näytelmä ja sen maskeeraukseen tutustuminen, kalligrafia- ja taistelukoreografiatyöpajat sekä ihmisoikeus- ja globalisaatioluennot. Jokainen oppilas kokosi kurssin teemaan liittyvän portfolion eli työkansion, joka sisälsi luonnoksia, harjoitelmia, lehtikuvia ja -artikkeleita, omia mietteitä ja muistiinpanoja. Useat lukuvuoden varsinaisista kuvataidetehtävistäkin liittyivät Kiina-teemoihin. Oppilaat tekivät mm. tussimaalauksia, runojen kuvituksia, keramiikkaa, pienoisveistoksia ja animaatioita. Kurssin päätteeksi vierailtiin Kiasmassa, Aasian nykytaidetta esitelleessä Idästä tuulee –näyttelyssä. Hyödynsimme jälleen hyväksi havaittua Kiasman omakoulutoimintaa, jolloin museovierailu räätälöitiin ryhmälle sopivaksi. Omaoppaanamme olivat Päivi Matala ja Jenni Leskinen.

Kulttuurikurssin lisäksi 8B-luokka työskenteli Helsingin kuvataidelukion kuvataiteen, digitaalisen kuvankäsittelyn ja multimedian kurssilaisten kanssa yhteisen Kiina-teeman parissa. Yleisen käsityksen mukaan Kiinan vaikutus muuhun maailmaan lisääntyy jatkuvasti, ja sen vuoksi molemmissa kouluissa pidettiin tärkeänä tutustua myös Kiinan taiteeseen ja kulttuuriin. Meilahden ala- ja yläasteilla oli alkamassa kiinan kielen opetus, joten aihe oli ajankohtainen. Työskentely tapahtui aluksi Fronter -verkko-oppimisympäristöä hyödyntävissä yhteisöllisissä tiedonrakenteluryhmissä, joissa oli oppilaita molemmista kouluista. Yhteisesti rakennettua materiaalia hyödynnettiin omakohtaisessa taiteellisessa työskentelyssä. Kuvataiteellisen työskentelyn avulla tutustuttiin pelkkää asiatietoa syvällisemmin vieraaseen kulttuuriin. Molempien koulujen tuotokset koottiin yhteiseen virtuaalinäyttelyyn Fronteriin, jossa projektiin osallistuneilla oli mahdollisuus kommentoida toistensa tuotoksia. Tästä työstä Opetusvirasto palkitsi molempien koulujen opettajat Tarja Väntin ja Marita Bracen.

Guo Hai ohjasi 8B:n oppilaita.

Oppilaat tutustuivat ennen Helsingin kaupunginteatterin Väärennetty morsian -näytelmän esitystä maskeeraukseen.

Kulttuurikurssiin liittyi myös taistelukoreografiatyöpaja

8B-luokka ja omaopas Päivi Matala Kiasmassa Idästä tuulee -näyttelyssä.

Tussimaalaukset merkittiin omalla punasavesta muotoillulla leimasimella. Valkosavesta muovailtiin käyttöastioita.

Kiinalaisten runojen kuvituksia.

Kuvallisena yhteenvetona kaikista kurssilla käsitellyistä asioista maalattiin akryyliväreillä teokset ”Minun Kiinani”.

 

Tiskivuoro blues

7D-luokan kulttuurikurssi oli äidinkielen ja kuvataiteen yhteinen projekti. Ohjelmassa oli Jaana Partasen näyttely Arjen alkemiaa Suomen valokuvataiteen museossa, valokuvatyöpaja, näytelmä Sakset, kivi, paperi Ryhmäteatterissa, Furoshiki, japanilaiset nyytit näyttely ja työpaja Annantalolla, arjen estetiikkaa ja muotoilua Designmuseossa, Honey B and the T-bones blueskonsertti.

Suomen valokuvataiteen museossa

Furoshiki-näyttely ja työpaja Annantalolla

Heidi Koljosen ohjaamassa työpajassa valokuvattiin pareittain arjen tärkeitä esineitä. Kuvat muokattiin ja tulostettiin koululla näyttelyä varten. Oppilaat myös kirjoittivat ajatuksiaan esineistä. Tekstit liitettiin kuvien yhteyteen. Työt olivat esillä Suomen valokuvataiteenmuseossa 16.5.–27.5.2007. Museon kotisivulla on tietoa projektista ja näyttelystä. http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/museoinfo/museon-esittely/yleisotyo/arjen-aarteet

 

Rauha on juhlan arvoinen

Kansainvälinen Lions Clubin rauhanjulistekilpailu 7. luokkalaisille.

 

OPPIAINEIDEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Joulujuhla

Kuvataideluokkalaiset suunnittelivat ja valmistivat joulujuhlan koristelun, lavastuksen ja rekvisiitan näytelmään Alladin.

 

Oma kirja

8A-luokka kirjoitti äidinkielentunnilla tarinoita, kuvitti ja kokosi ne omiksi kirjoiksi kuvataidetunneilla.

 

OMA TARINA T-PAIDASSA

Tekstiilitaiteilija Tuija Maija Piironen ja pukusuunnittelija Taina Relander ohjasivat huhti-toukokuussa 8D- ja 8F-luokkien kuvataidetunneilla kahdeksan tunnin mittaisen työpajan.
Kulttuurien museossa tutustuttiin eri kulttuurien pukuihin ja esineistöön ja aloitettiin oma suunnittelutyö luonnoskirjoihin. Työpajassa pohdittiin omaa identiteettiä, kuviomaailmaa ja kuvioitiin valitun värinen T-paita metallifoliotekniikalla.

 

KÄSSÄÄ KUVISTA
tekstiilityön ja kuvataiteen aihekokonaisuuskurssi

Kevään 2006 kuvataiteen näyttelyssä ja tekstiilityön muotinäytöksessä vieraillut Designmuseon museolehtori Liisa Aholainen ihastui oppilaiden tuotoksiin niin, että lukuvuonna 2006-2007 Designmuseo oli Kässää kuvista – kurssin yhteistyökumppani. Kurssi alkoi tutustumisella Designmuseon ”Meksikon kahdet kasvot” näyttelyyn ja työskentelyn lähtökohdaksi oli luontevaa ottaa Meksikon taide. Kukin suunnitteli oman Meksiko-aiheisen kankaan ja siitä ommeltavan tuotteen. Lopputulokset esiteltiin keväällä 2007 Designmuseossa muotinäytöksessä ja näyttelyssä.

Museossa piirrettyjen luonnosten pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin oma painokangas ja siitä ommeltiin itse suunniteltu tuote. Koko vuoden työskentelyprosessi taltioitiin prosessiportfolioon.

Valmiista työstä otettiin tuote- tai muotikuva.

Oppilastyöt esiteltiin Designmuseossa muotinäytöksessä ja näyttelyssä.

MUSEOPEDAGOGINEN KOKEILU KANSALLISMUSEOSSA

8B osallistui huhtikuussa testiryhmänä Mia Meren ja Minna Turtiaisen Kansallismuseossa ohjaamaan museopedagogiseen opetuskokonaisuuteen. Sen aiheena oli propaganda ja aikakautena sekä analyysin kohteina erityisesti sortovuodet.

 

TAIDEHISTORIAA KENGISSÄ

9B-luokan oppilaat tutkivat modernia taidetta ja toteuttivat valitulle taiteilijalle omistetun kengän kunnioittaen tämän tyyliä ja aihemaailmaa.

 

seinämaalausprojekti

Osana Hesan nuorten ääni -hanketta 9A- ja 9B-luokan oppilaat suunnittelivat koulun ala-aulaan ja B-puolen portaikkoon kolme seinämaalausta. Iiris Soinnun suunnitelman toteuttivat Viivi Alanko, Siru Liesola ja Aino Pihkala. Maalaukset paljastettiin kuvataiteen kevätnäyttelyn avajaisten yhteydessä 11.5.2007.

 

kevätnäyttely