2005-2006

KUVATAITEEN OPISKELU ON YHTEISTYÖTÄ

KAUPUNGIN TAIDEMUSEO, DESIGNMUSEO, KIASMA, UUDET AIHEKOKONAISUUSKURSSIT JA TAITEILIJAt KOULUSSA

 

uusi opetussuunnitelma

Valinnaisaineiden tuntimäärän muuttuminen uudessa opetussuunnitelmassa vähensi kuvataidepainotuksen tunteja. Samalla koulussamme oppiaineiden tuntimäärät jaettiin kursseiksi. Aiemman neljän vuosiviikkotunnin sijaan kuvataidetta alettiin opettaa kolme kurssia eli kolme vuosiviikkotuntia jokaisella vuosiluokalla.

Uutta opetussuunnitelmassa oli valtakunnallisesti määritellyt aihekokonaisuudet. Ne olivat koulun kasvatus– ja opetustyön keskeisiä painoalueita ja opetustyötä eheyttäviä teemoja. Aihekokonaisuudet olivat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä- ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne, ihminen ja teknologia.

Meilahden yläasteella aihekokonaisuudet toteutuivat oppiaineiden sisällöissä sekä 8. luokan valinnaisaineissa. Aihekokonaisuuksien opiskelussa oli tavoitteena kokonaisvaltaisen tiedon hakeminen ja omaksuminen perinteisen sirpaletiedon sijaan. Niinpä 8. luokkalaisten aihekokonaisuuskursseista päätettiin tehdä kahden oppiaineen muodostamia kokonaisuuksia, joissa kumpaakin oppiainetta opiskeltiin yhden kurssin verran. Kuvataiteessa aihekokonaisuuksia alettiin toteutettaa yhteistyössä tekstiilityön ja teknisen työn kanssa kursseilla Kässää kuvista ja Tuumasta toimeen. Ne olivat alusta alkaen kuvataideluokkalaisten suosiossa. Oppilaiden tuotokset olivatkin niin hienoja, että jo toisena vuonna Kässää kuviksen työt olivat esillä Designmuseossa.

SKUTSI YMPÄRISTÖTAIDENÄYTTELY

Metsäkulttuuri ja nykytaide kohtasivat kesällä 2005 Keskuspuistossa Skutsi -ympäristötaidenäyttelyssä. Esillä oli 22 taiteilijan teoksia. 8B-luokka tutustui näyttelyyn oppaan johdolla heti syyslukukauden alussa.

 

AMPIAINEN – arkkitehtuurin ja muotoilun päivä

21.9.2005 vietettiin kouluissa yhteistyössä Designmuseon kanssa arkkitehtuurin ja muotoilun päivää. Arkkitehti Arno Stenbäck vieraili koulullamme kertoen 7A:lle arkkitehtuurista ja arkkitehdin työstä.

Arkkitehtuuriteema näkyi myöhemmin talvella koulun ruokalassa, kun itsenäisyyspäivänä sytytettiin valot 8. luokkalaisten tekemiin kolmiulotteisiin rakennuksiin. Niiden esikuvana oli helsinkiläisiä rakennuksia.

 

 JAPAN POP, mangaa ja nykytaidetta

Taidemuseo Tennispalatsin laaja Japan Pop –näyttelykokonaisuus esitteli ensimmäisen kerran Suomessa mangaa visuaalisen kulttuurin ilmiönä. Esillä oli kaksi näyttelyä, jossa toisessa keskityttiin itse mangaan; sen historiallisiin juuriin sekä nykypäivän sarjakuviin. Toinen näyttely toi puolestaan esiin sen hetken tunnetuimpia nuoria japanilaisia nykytaiteilijoita, joita yhdisti lapsuus ja nuoruus mangakulttuurin keskellä. Mangan piirtäminen oli suosittua oppilaidenkin keskuudessa. Siksi näyttely oli erityisen kiinnostava. Näyttelyyn tutustumisen lisäksi osallistuimme manga-työpajaan.

 

OI AIKOJA, OI TAPOJA -kulttuurikurssi

7A-luokka osallistui kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyöprojektissa Helsingin kulttuurikeskuksen järjestämälle kulttuurikurssille, jolla pohdittiin tapakulttuuria eri taiteenlajien näkökulmasta. Designmuseossa suunniteltiin kattauksia Pöytä koreaksi -työpajassa.

 

LUONTO NAAPURINA

Seitsemäsluokkalaiset osallistuivat menestyksekkäästi Gardenian, Helsingin kaupungin rakennusviraston ja ympäristökeskuksen järjestämään kuvataidekilpailuun, jonka aiheena oli ”Luonto naapurina”. Meikun oppilaat voittivat kaikki palkintosijat! Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Gardeniassa. Onnea Viivi, Kristina ja Janika.

 

RAUHA ON RAJATON

Kuvataideluokkalaiset ovat 7. luokalla perinteisesti osallistuneet kansainväliseen Lions´  Clubin rauhanjulistekilpailuun. Lukuvuonna 2005-2006 aiheena oli ”Rauha on rajaton”.

 

PELKO POIS -PROJEKTIN TUOTOKSIA TELEVISIOSSA

Meilahden yläaste osallistui keväällä 2006 ainoana helsinkiläisenä kouluna Yleisradion Pelko pois -mediakasvatusprojektiin. Sen vetäjät Lari Seppälä ja Tommi Virtanen ohjasivat oppilaita tekemään dokumenttielokuvia, joiden kautta päästiin tunnistamaan, käsittelemään ja ymmärtämään omia pelkoja. Pelko pois -sarja esitettii tammikuussa TV1 -kanavalla.

joulujuhla TAIDEAINEIDEN YHTEISTYÖnä

Kahdeksasluokkalaiset suunnittelivat ja valmistivat lavasteet keisarin uudet vaatteet -näytelmään.

 

KÄSSÄÄ KUVISTA & TUUMASTA TOIMEEN
aihekokonaisuuskurssit ensimmäisen kerran

Uuden opetussuunnitelman mukaisia aihekokonaisuuksia päätettiin Meikussa toteuttaa 8. luokkalaisten kohdalla erityisillä kahden oppiaineen yhteisillä aihekokonaisuuskursseilla.
Tekstiilityön ja kuvataiteen kurssi sai nimen Kässää kuvista, teknisen työn ja kuvataiteen kurssi nimeksi tuli Tuumasta toimeen.

Ensimmäisen Kässää kuvista -kurssin lähtökohtana oli suomalainen kansanperinne kansallispuvun täyttäessä 125 vuotta. Kurssi alkoi luonnosten piirtämisellä Kansallismuseossa ja tutustumisella Maija Isolan painokangasnäyttelyyn Designmuseossa. Kukin ompeli itse suunnitellusta ja painetusta kankaasta oman tuotteen, laukun, kassin, vaatteen tai kodintekstiilin. Valmis tuote valokuvattiin digikameralla. Näin tutustuttiin omakohtaisesti muoti- ja tuotekuvaukseen, mainoksen tekemiseen ja graafiseen suunnitteluun tietotekniikkaa hyödyntäen. Jokainen kokosi työskentelystään oman portfolion, jotka olivat vaikuttavia niin sisällöllisesti kuin ulkoasultaankin. Valmiit työt esiteltiin kuvataiteen kevätnäyttelyssä ja tekstiilityön muotinäytöksessä niin valmiina tuotteina kuin power point esityksenäkin.

Alusta alkaen kurssilla on ollut oma brändi ja tuotemerkki, joka kiinnitetään kaikkiin valmistettuihin töihin.

Kankaanpainokokeiluja silkkipaino- ja sabluunatekniikalla.

 

 

SAVESTA ON MONEKSI

Musiikin, ilmaisutaidon ja kuvataiteen yhteistyöprojektin lähtökohtana oli oman soittimen rakentaminen. Savenvalaja ja soitinrakentaja Ville Matti Simonen ohjasi ruukkumaisten udu-rumpujen, astiahuilujen ja shakerien valmistamista.

Rumpujen tueksi punottiin köydestä rengas, joka värjättiin.

Raakapoltetut savisoittimet savustettiin koulun pihalla. Näin valkosavi muuttui kauniin väriseksi.

Udu-rummun tarina

Oppilaat käsikirjoittivat ja sävelsivät musiikin esitykseen Udu-rummun tarina. Se esitettiin koko koululle 22.3.2006 Kansainvälisessä kulttuurikeskus Caisassa .

 

ARS 06  – toden tuntu

Koulumme oli Ars-koulu keväällä 2006. Kiasman omaoppaamme
Päivi Venäläinen vieraili koululla 2.3. kertomassa 8A ja 8B -luokille nykytaiteesta ja
ja valmistelemassa näyttelykäyntiä.

Kiasmassa tutkittiin paikkoja, maailmoja ja tunnelmia, oltiin kasvotusten taideteosten kanssa. Näyttelyn herättämiä ajatuksia, kokemuksia ja elämyksiä käytettiin oman työskentelyn lähtökohtana.

Ars-näyttelyn inspiroimana 7B-luokan maalausten aiheena oli Terveiset paratiisista (ensisilmäys voi viedä harhaan).

8B-luokka pohti maalauksissaan paikan tunnelmaa aiheena Paikkoja ja maailmoja.

 

ANIMOIDEN

Kevään valossa kahdeksasluokkalaiset tekivät ryhmätyönä vaha-animaatioita.

 

kevätnäyttely