1988-1998

KUVATAIDEPAINOTUKSEN ENSIMMÄINEN VUOSIKYMMEN

KUVATAIDELUOKAT MEILAHDEN YLÄASTEEN OMALEIMAISUUDEN OSANA

Leena Ilonen

Kuvataideluokkien perustaminen Meilahden yläasteelle vuodesta 1988 alkaen tapahtui koulun kannalta kahdella tavalla otolliseen aikaan. Helsingin kaupungissa kuvataidetta ei ollut aikaisemmin painotettu yläasteilla. Meilahden yläasteelle tuleva oman koulupiirin oppilasmäärä puolestaan oli supistunut todella pieneksi, jopa alle yhden perusopetusryhmän. Koululla oli hyvä lähtöasema painotukseen, koska meillä oli valmiina olemassa toimiva hyvin varustettu luokkatila ja kuvataiteella (silloin kuvaamataito) oli koulussamme arvostettu asema.  Kun kuvataiteen painotusta alettiin samaan aikaan toteuttaa vain yhdessä toisessa helsinkiläisessä koulussa, Porolahden yläasteella, koulumme sai etulyöntiaseman kuvataideluokkien sisällöllisessä ja laadullisessa kehittämistyössä. Kun ensimmäiset oppilaat hakeutuivat kuvataideluokille, koulu sai jatkuvuutensa kannalta lisää tarvitsemiaan oppilaita, ja pioneerityö opetuksen kehittämiseksi ja varmistamiseksi kuvataiteen kuvataiteen painottamisessa alkoi varsin haasteellisissa merkeissä. Oli kiinnostava aloittaa uusi vaihe kuvataiteen opetuksen kehittämisessä, mutta toisaalta ahdistusta lisäsi se, että koulun oppilasmäärän riittävyys oli osaksi kuvataideluokkalaisten varassa.

Työskentely alkoi kuitenkin hyvin; oppilaat olivat pääosin hyvin inostuneita, monet varsin lahjakkaitakin. Kuvataiteen tulo valinnaisaineeksi yhteisenä opiskeltavan oppimäärän lisäksi mahdollisti kuvataideluokkien perustamisen. Kuvataideluokkatoiminnalla haluttiin alkuvaiheessa taata kuvataiteita harrastaville ja kiinnostuneille oppilaille:

 • monipuolinen ja oppisisällöiltään laajennettu opetus kuvataiteen eri osa-alueilla: piirustuksessa, grafiikassa ja teknisessä piirustuksessa, maalauksessa, kuvanveistossa ja keramiikassa, valokuva-, elokuva- ja videoilmaisussa, taiteen tuntemuksessa ja tekstauksessa
 • mahdollisuus jatkuvaan harrastamiseen ja opiskeluun
 • tilaisuus kehittää yksilöllisiä taipumuksia kuvallisessa ilmaisussa ja syventää työskentelytaitoja kuvan eri osa-alueilla
 • aikaa keskittyä pitemmän jakson ajan samaan teemaan, työtapaan tai materiaaliin
 • tilaisuus käyttää saavuttamiaan kuvallisia taitoja myös muiden oppiaineiden tunneilla mahdollisuuksien mukaan
 • mahdollisuus opiskella muiden harrastuneiden oppilaiden kanssa.

Kuvataideluokille hakeuduttiin koko kaupungin alueelta, kun tuolloin muuten siirryttiin yläasteelle omasta koulupiiristä. Painotettua opetusta annettiin neljä vuosiviikkotuntia koko yläasteen ajan. Työskentely oli hedelmällistä: kuvataideluokkalaisia oli koulun oppilaista puolet, jopa ylikin, koulussahan oli pitkälle 1990-luvulle jopa ahdasta. Vähitellen kuvataiteen lisätilan tarve alkoi olla todellisen kehityksen jarruna, kunnes toinen luokkatila saatiin järjestetyksi vanhan luokan viereen vuonna 1998. Visioni tekstiilityönluokan siirtämisestä kuvataide- ja musiikkiluokan kanssa samaan taidekerrokseen toteutui. Tällä tavoin taideaineiden yhteistyö sai entistä konkreettisemmat toimintaedellytykset.

Alkuvuosina kuvataideluokille pyrittiin taidepisteiden ja opettajan lausuntojen perusteella. Meilahden yläaste alkoi Helsingissä ensimmäisenä kouluna järjestää kuvataideluokille pyrkijöille pääsykoe, joita alettiin myöhemmin nimittää soveltuvuuskokeeksi. Sittemmin muutkin koulut ovat yhtenäistäneet omat soveltuvuuskokeensa hyödyntäen koulumme kokemuksia.

Kuvataideluokkien jokakeväiset näyttelyt ovat muodostuneet lukuvuoden työn kohokohdiksi. Erityisesti mieleen ovat jääneet 10- ja 15-vuotisjuhlanäyttelyt. Kymmenvuotisnäyttelyä juhlisti samaan aikaan oppilaamme Mari Kortemaan voittama kansainvälisen avaruusaiheiden sarjakuvakilpailun palkintomatka Ranskan Guyanaan seuraamaan ESA:n kantosiipialuksen laukaisua avaruuteen.

Erityisesti kuvataideluokkalaisten myötä opetusta ryhdyttiin eheyttämään teemoihin jo 1990-luvun alussa, vaikka kurssimuotoisuuteen siirryttiin vasta 1990-luvun lopussa. Oppilaiden oppiminen on ollut koko ajan kehityksen painopisteenä: laadukkaat työvälineet ja materiaalit, luokkatilojen varustelun kehittäminen, työpajatyöskentely, työpäiväkirjat, opettajien yhteistyö, oppilaiden omien ideoiden ja toiveiden kuuleminen, kuvataidekerho, taideretket ja eri museoiden näyttelyihin tutustuminen räätälöidyin opastuksin ja niistä saatujen kokemusten hyödyntäminen koulutyössä tai työskentely museoiden työpajoissa ovat omalta osaltaan olleet viemässä kuvataideluokkien työskentelyä eteenpäin. Työtovereitani ovat olleet Marita Brace vuodesta 1990 alkaen, Tarja Väntti vuosina 1995-1999 ja Katri Kirkkopelto alkaen vuodesta 1999. Yhdessä olemme luoneet Meikun omaleimaisuutta kuvataideluokkien avulla.

Kirjoittaja on Meilahden yläasteen pitkäaikainen kuvataiteen lehtori. Hänen ansiostaan koulussa aloitettiin kuvataidepainotus. Teksti on lyhennelmä hänen artikkelistaan koulun 60-vuotisjuhlajulkaisussa Meikun aikaa vuodelta  2004.

kulttuurit kohtaavat kansainvälisyysviikko

1990-luvulla alkoi Helsingin ja siten myös Meilahden yläasteen ja silloin vielä samassa rakennuksessa toimivan Meilahden lukion kansainvälistyminen. Oli ajankohtaista tutustua eri kulttuureihin ja oppia ymmärtämään erilaisista taustoista tulevia kanssaihmisiä.  Syyslukukaudella 1996 järjestettiin yläasteen ja lukion yhteinen kansainvälisyysviikko. Sen Kohtaamis-työpajat sisälsivät paljon taidetta: kuvataidetta, musiikkia, draamaa, elokuvaa ja tanssia. Näin jokainen pääsi viikon ajan oppimaan uusia asioita elämyksellisesti ja itse aktiivisesti toimien. Jokainen teki työpäiväkirjaan itsearvioinnin työpajatyöskentelyistä.

 

projekteja ja yhteistyötä
 • Lääkäriseura Duodecimin julistekilpailu 1991
 • Itämeri-koulujen logokilpailu 1991, 1. palkinto Katri Kahanpää, 3. palkinto  Mona Eid.
 • Meikun T-paitakilpailu 1991
 • Raision Hyvän mielen -teemaviikon julistekilpailu 1993
 • School Industry Partnership – From Talks to Practise, koulun ja teollisuuden yhteistyön edistäminen, näyttely Kone Oy:n tiloissa 1992
 • Taidepostikorttisarja oppilastöistä juhlistamaan koulun 50-vuotisjuhlia 1994 Myynnillä kehystettiin oppilaiden grafiikan töitä ja hankittiin irtokehyksiä.
 • Videokuvaus Henri Kuismanin ohjaamana, yhteistyö Espoon videopajan kanssa
 • Työskentely taidegraafikkojen työhuoneella kulttuurimäärärahan turvin
 • Oppilastyönäyttely Kanneltalolla muiden koulujen kanssa tammikuussa 1997 juhlistamaan 1996 syksyllä 90 vuotta täyttänyttä Kuvataideopettajaliittoa
 • Peruskoulu 20 vuotta Helsingissä -tapahtumaan oppilastöiden teemanäyttely yhdessä muutaman muun koulun kanssa Kaapelitehtaalla 1997
 • Näyttely Opetusviraston näyttelytilassa 1998

 

 

Kuvien koko kirjo – Kuvataideluokkien kymmenvuotisjuhlanäyttely

Meilahden yläaste juhli kuvataidepainotuksen 10-vuotistaivalta Kuvien kirjo -näyttelyllä 25.-29.4.1998.